PARC TRANSWIJK

UTRECHT

In ‘Huize Transwijk’ is het mogelijk om in de toekomst in hetzelfde appartement te blijven wonen, ook als de behoefte aan dienstverlening toeneemt. Daarmee kan er nog gerichter worden ingespeeld op de vraag naar dienstverlening en kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Wonen in Transwijk betekent kiezen voor een veilige leefomgeving. De bewoners leiden een zo zelfstandig mogelijk leven. Tegelijkertijd kunnen zij een beroep doen op extra mogelijkheden voor dienstverlening in het dagelijks leven. Naast huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, verzorging, verpleging en voorzieningen, zoals restaurant en servicediensten, wordt er tevens speciale dienstverlening geboden voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Op die manier kan een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld worden.

PARC TRANSWIJK

UTRECHT

In ‘Huize Transwijk’ is het mogelijk om in de toekomst in hetzelfde appartement te blijven wonen, ook als de behoefte aan dienstverlening toeneemt. Daarmee kan er nog gerichter worden ingespeeld op de vraag naar dienstverlening en kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Wonen in Transwijk betekent kiezen voor een veilige leefomgeving. De bewoners leiden een zo zelfstandig mogelijk leven. Tegelijkertijd kunnen zij een beroep doen op extra mogelijkheden voor dienstverlening in het dagelijks leven. Naast huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, verzorging, verpleging en voorzieningen, zoals restaurant en servicediensten, wordt er tevens speciale dienstverlening geboden voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Op die manier kan een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld worden.