Wij zien gebouwen als ecosystemen

MONK
architecten

Elke architect droomt ervan het mooiste, beste, meest duurzame gebouw te maken op de beste plek, met een tevreden opdrachtgever en gebruiker. MONK architecten wil dat vanzelfsprekend ook. Maar wij denken verder, wij willen gebouwen ontwerpen die kunnen groeien en veranderen.

Wij zien gebouwen als ecosystemen. Iedereen kent de wet van Darwin: het individu dat zich het beste aanpast, overleeft. Volgens MONK is dat een gebouw dat in staat is om zich telkens weer aan te passen, nieuw evenwicht zoekt, evolueert. Alleen dan heeft het ook op de lange termijn bestaansrecht.

Hoe dat kan? Door een gebouw te maken dat zich kan aanpassen aan een veranderende vraag, een veranderend gebruik. We kunnen veel dicteren maar elke gebruiker van een gebouw kent haar eigen autonome ontwikkelingen, haar eigen dynamiek van krimp en groei, van veranderende wensen. In grote mate bepaalt de gebruiker hoe een gebouw zich ontvouwt.

Casper Schuuring

Oprichter en Architect

Charlotte Mulder

Architect

Dorien van der Ven

Architect

Rob

Bouwkundig Ontwerper

Kim Bos

Ontwerper

Hidde van der Steen

Bouwkundig Ontwerper

Mart Groenen

Bouwkundig Ontwerper

Thijmen Hilhorst

Ontwerper

Anouk van Deuzen

Architect

User generated architecture

Net als iedere goede architect gaan ook wij in het ontwerpproces uit van de gebruiker maar we gaan er verder in: Ten eerste zorgen we ervoor dat wij gebouwen ontwerpen met een grote verscheidenheid aan gebruikers. Net zoals in een ecosysteem, wat goed gedijt bij een grote diversiteit, willen wij gebouwen ontwerpen die uitgaan van dezelfde variatie. De manier waarop het gebouw straks wordt gebruikt, hoe mensen er gaan werken, wonen, recreëren en elkaar ontmoeten, bepaalt bij MONK in grote mate de architectuur.

Ten tweede halen we de buitenwereld naar binnen en laten we zien wat er in het gebouw gebeurt. Zo staan de gebruikers midden in de wereld en krijgt het gebouw een eigen plek in de directe omgeving – en daarmee in de samenleving. Wij kijken dus goed naar: waar staat het gebouw, welke functie heeft het met haar omgeving? Hoe gaat het gebouw een relatie aan met de omgeving? Deze overwegingen zijn de opmaat naar een user generated architectuur, het gebouw vormt zich door invloeden van binnenin en buitenaf, als een afspiegeling van een veranderende wereld. Een gebouw kan dus niet statisch zijn, het zal zich continu moeten kunnen aanpassen.